Provinciale Dag - Limburg

Datum: 
2016-12-10
Openingsuren: 
van 09.30 tot 16 uur
Plaats: 
Parochiezaal Lommel-Barrier
Inkom: 
leden en niet-leden : 10 EUR
Meer informatie : 

Meer informatie vindt u in de QuiltInfo 03/2016 op bladzijde 22.  Inschrijven via mail aan Simone (simone.marcel@pandora.be).

Uiterste Inschrijvingsdatum: 
vrijdag, 23 september 2016