Errata Quilt Info 2019/4

In de Quilt Info van december 2019 zijn enkele fouten geslopen, waarvoor onze verontschuldigingen.

Op blz. 27 heet de quilt onder het nummer 9° "Planet" en werd deze gemaakt door Brenda Huygens.

Op blz. 29 kreeg "Tendance Ruban" een verkeerd adres. Het juiste adres is 6 allée du Golf 59290 WASQUEHAL (France).

 

Dans le Quilt Info de décembre 2019 il y a eu quelques fautes.

Sur la page 27 le quilt N° 9 s'appelle "Planet" et est fait pas Brenda Huygens.

Sur la page 29 l'adresse correcte de Tendance Ruban est 6 allée du Golf 59290 WASQUEHAL (France).

Nous vous présentons nos excuses.