Bestuur

Functie Naam GSM/tel Email
Voorzitter Maryvonne Jans 0477 44 74 11 maryvonne@belgiumquilt.be
Ondervoorzitter/
Redactie (NL)
Jannie Zwaan 02 762 66 64 jannie.zwaan@skynet.be
Secretaresse Viviane Deroover 0474 34 23 53 secretariaat@belgiumquilt.be
Penningmeester Danny Rossenbacker 0472 22 15 40 drossenbacker@gmail.com
Redactie FR Martine Chapuis 0476 46 12 59 chapuismartine@hotmail.com
Internationale
Contacten
Anne Lenaerts 067 55 36 22 am.lenaerts@skynet.be