Welkom !

Wij zijn blij met de interesse die U toont voor onze vereniging en geven hierbij graag enkele inlichtingen.

De Belgische Quilters Vereniging bestaat sedert 1989.

Ons doel is patchwork en quilting te promoten in België.

Elke 3 maanden (maart, juni, september, december), geven we een tweetalig tijdschrift uit "Quiltinfo" , waarin vele interessante inlichtingen staan over lessen, stages en tentoonstellingen, dat zowel voor België als voor het buitenland.

De vereniging organiseert elk najaar, een Nationale Patchwork Happening.  Deze trekt jaarlijks veel bezoekers uit binnen- en buitenland.  Andere activiteiten van de vereniging zijn: reizen naar quiltmanifestaties, jaarlijks een midweek of verlengd quiltweek-end, het organiseren van provinciale activiteiten, wedstrijden en tentoonstellingen.

Voor verdere inlichtingen, gelieve U te wenden tot de nationale of provinciale vertegenwoordigers te vinden op de pagina "Contact Adressen".

De Voorzitter,
Maryvonne Jans