Word lid

Lid worden kan online, maar ook tijdens één van onze activiteiten. Het lidmaatschap is per kalenderjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december, of anderhalf jaar vanaf de maand juli.

2024

Lid voor het kalenderjaar

Je kan op elk moment van het kalenderjaar lid worden met terugwerkende kracht per 1 januari. Je wordt dan lid voor het lopende kalenderjaar.

Je ontvangt dan alle reeds verschenen magazines ‘Quilt Info’ van het kalenderjaar, alsook je lidkaart.

Bijdrage lidmaatschap 

Voor leden met een postadres

  • in België: 35 euro
  • In Europa: 46 euro
  • Buiten Europa: 59 euro
2024-2025

Lid voor anderhalf kalenderjaar

Je kan enkel kiezen voor deze formule vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar en enkel als je geen lid was in het voorbije kalenderjaar. 

Je wordt dan lid voor het lopende kalenderjaar en het daaropvolgende kalenderjaar.

Je ontvangt dan, in het lopende kalenderjaar enkel de magazines ‘Quilt Info’ van de tweede helft van het kalenderjaar, alsook je lidkaart. In het daaropvolgende kalenderjaar ontvang je de 4 magazines.

Bijdrage lidmaatschap vanaf tweede helft van het jaar

Voor leden met een postadres

  • in België: 47 euro
  • In Europa: 58 euro
  • Buiten Europa: 71 euro

Het lidmaatschap als cadeau voor iemand anders?

Een geschenk krijgen is leuk, een geschenk geven is minstens even leuk.

Geef jij graag een lidmaatschap BQV cadeau, maak dan gebruik van onderstaande knop