We hebben je nodig! Warme oproep

11-03-2024

Provinciaal verantwoordelijke

Een aantal provincies hebben sinds 1 januari 2024 geen provinciaal verantwoordelijke meer, nl. Luik, Namen en luxemburg. We doen dan ook een warme oproep naar kandidaten om deze rol op te nemen in hun provincie. Dit kan alleen of, dit kan ook, in duo. Dan komt niet alles op 1 persoon terecht. 

Wat verwachten we van jou of jullie?

- contactpersoon en coördinator voor de provincie 

- organisatie en coördinatie van een provinciale activiteit (reis, provinciale dag etc.)

- Deelname aan de algemene en de werkvergaderingen: 4x/jaar, ter plaatse of online

- tekst voor de Quilt info vanuit de provincie: 4x/jaar 

- aanwezigheid op de nationale ledendag en de national patchwork happening in Edingen, volgens planning (gedeeld met andere verantwoordelijken)

- organisatie van een demo of een make & take voor de ledendag of voor Edingen

Dit alles met de nodige steun en begeleiding van de leden van het bureau. Tot er een nieuwe provinciale verantwoordelijke is verkozen door de leden van de algemene vergadering vallen de betrokken provincies Luik, Namen en Luxemburg onder de verantwoordelijkheid van het Nationaal bestuursorgaan. Zo worden de verdere werking en de lokale activiteiten gegarandeerd. 

Coördinator Beurzen en Salons

Als vereniging willen wij ook aanwezig zijn op beurzen en salons om informatie en kennis te delen over patchwork en Quilten met quilters en om dit ruimer kenbaar te maken bij een breed publiek. Alsook om onze community en netwerk te vergroten. Om dit verder uit te werken en te begeleiden doen we een warme oproep naar kandidaten om de praktische organisatie en de coördinatie hiervan op te nemen. 

Wat verwachten we van jou?

- Aanspreekpunt voor de externe en interne contacten voor de beurzen en salons

- Administratieve coördinatie, online, via mail en rechtstreeks

- praktische organisatie en aanpak

- Eventuele deelname aan de algemene en de werkvergaderingen: max. 4x/jaar, ter plaatse of online

- U informeert het bureau en de redacties over uw afspraken

Meer info over de rol en de begeleiding en ondersteuning vanuit het bureau kan je vrijblijvend bevragen bij onze voorzitter Marleen of via ons secretariaat.